Solidariteit Werkplaats Huijbergen is in 1987 gestart in een van de recreatiezalen van het schoolinternaat Ste.Marie  deel van het oude klooster. Broeder Dionysius was de eerste projectleider op de werkplaats. Broeder Huub Brooymans en Frank Hoeckx, allebei nog steeds actief in het bestuur zijn eveneens vanaf de start  betrokken bij Vraag en Aanbod Huijbergen, wat nu Solidariteitswerkplaats Huijbergen heet. Onder de eerste naam kregen we regionale bekendheid.

 Na enkele jaren moest Vraag en Aanbod verhuizen naar de Heijmansven te Huijbergen, waar we onderdak vonden in een oude leegstaande varkensstal van de familie Jack van Aert.Met een houtkacheltje hielden we het schuurtje warm Na enkele jaren waren we gedwongen te verkassen omdat de schuur werd gesloopt om plaats te maken voor een woonhuis.

 Gelukkig voor ons was bij de gemeentelijke herindeling de oude gemeentewerkplaats van Huijbergen vrijgekomen. Met ondersteuning van de gemeente hebben we die kunnen betrekken. Sinds die tijd heben we de beschikking over onze huidige goed geoutilleerde werkplaats aan de Jeneverbes 2b te Huijbergen

Enkele jaren geleden maakt VAH een moeilijke periode door. We hebben toen contact gezocht met Gered Gereedschap. Dit betekende ,dat wij gerevideerd materiaal leveren aan beide instanties en is de vereniging Vraag & Aanbod opgegaan in de Stichting Solidariteitswerkplaats Huijbergen kortweg S.W.H.

 

 Wij hopen met uw ondersteuning ( vooral materialen) nog jarenlang een bijdrage te mogen leveren aan een beter bestaan voor mensen in de Derde Wereld.

En op deze manier geven we ook gereedschap een tweede leven